Showlicht en geluid voor de KNSB Challenge Cup

Ieder jaar rond februari organiseert de KNSB de Challenge Cup. De Challenge Cup is een internationale ijsdans wedstrijd (afb. 1) waaraan 125 schaat(st)sers uit 25 landen deelnemen. Power Sound is vaste leverancier voor dit evenement. 

Afbeelding 1, ijsdanseres tijdens haar kür.

Van ijshockeyveld naar kunstschaats arena

De Challenge Cup wordt georganiseerd op de ijsbaan van de Uithof in Den Haag. Deze hal is vooral functioneel ingericht en wordt het hele jaar gebruikt voor ijshockey wedstrijden en trainingen. Om een ijshockeyhal geschikt te maken voor een wedstrijd in het sierlijke ijsdansen moeten er voorzieningen worden aangelegd (afb. 2) Deze zijn allemaal van tijdelijke aard omdat er na het evenement weer ijshockey wordt gespeeld. 

Afbeelding 2, een overzichtsfoto van de ijshal tijdens de opbouw. Op de foto zijn een deel van de tijdelijke voorzieningen aangegeven.

Tijdelijke geluidsinstallatie

De in de hal aanwezige geluidsinstallatie is vooral bedoeld voor spraak tijdens ijshockeywedstrijden. De installatie voor het ijsdansen wordt ook gebruikt voor het afspelen van de muziek van de dansers en danseressen. De vaste installatie is hier niet geschikt voor, dit wordt opgelost door een tijdelijke installatie te plaatsen.

Belangrijk is een goede spreiding, goede verstaanbaarheid en voldoende volume op de tribunes. Om een goede spreiding te realiseren en om reflecties zoveel mogelijk te kunnen verminderen is er gekozen voor een systeem van 12x QSC KLA luidspreker (afb. 3). Een normale luidspreker (point source) heeft een vaste openingshoek. Het volume en de volumeverdeling is hierbij niet regelbaar. Tevens zorgt het naast elkaar of onder elkaar hangen van normale point source speakers voor slechte verstaanbaarheid. Dit komt doordat de meeste normale speakers niet koppelen maar elkaar tegenwerken. Het KLA systeem is een zogenaamd ‘fixed curvature array’. Dit systeem bestaat uit 1 tot 5 point-source speakers welke onder elkaar gehangen worden. Door het speciale ontwerp koppelen de luidsprekers goed met elkaar. Het gevolg is een betere controle over het geluid ten opzichte van conventionele speakers.

Het QSC KLA systeem heeft vier variabelen waarmee het volume en de spreiding kan worden geregeld:

  • De verticale spreiding van het systeem, in de gekozen configuratie van 3 kasten is de spreidingshoek 90 x 54 (3 x 18 graden).
  • De hoek waaronder het cluster gevlogen wordt.
  • De gain (volumeregeling) van de luidsprekers in het cluster onderling.
  • De gain (volumeregeling) van de clusters. 

De in groen gemarkeerde variabelen zijn bij een normaal systeem met enkele luidsprekers niet variabel. Door de grotere mate van flexibiliteit kon het systeem zo worden geconfigureerd dat het geluid op de tribunes mooi gelijkmatig was verdeeld. Tegelijkertijd konden de dansers en danseressen hun muziek goed horen tijdens het dansen. Door het kiezen van de juiste openingshoek en de manier van richten werden vervelende reflecties van de harde wanden in de hal zoveel mogelijk tegengegaan. De afstand tussen luidspreker array en tribune is groter dan de  afstand tussen luidspreker array en ijsvloer. Door het lager instellen van het volume van de onderste luidsprekers kan het geluid alsnog goed verdeeld worden. 

Afb 3, centercluster met 4 stacks van 3 QSC KLA luidsprekers.

Tijdelijke lichtinstallatie

Tijdens de officiële ijsdans wedstrijden wordt gereden met wit licht. Dit zodat de rijders puur beoordeeld worden op het ijsdansen en niet op hun show. Het enige wat ze mogen kiezen is het muzieknummer waar ze op dansen. Voor het publiek en als ontspanning voor de ijsdansers en danseressen worden er een ijsgala en een battle georganiseerd. Tijdens het gala wordt er op vooraf ingestudeerde nummers een show opgevoerd. Tijdens de battle wordt er door een DJ een vooraf niet bekend nummer ingestart. Op dit nummer moeten twee deelnemers improviserend ‘battlen’. Tijdens deze twee evenementen gaat de normale werkverlichting in de ijshal uit en wordt showlicht (afb. 4) gebruikt.

Afbeelding 4, de ijshal met showlicht tijdens de opbouw.

Voor de showverlichting zijn dit jaar vier paralelle trussen opgehangen verdeeld over de baan. Vanuit deze trussen kon de ijsvloer met LED parren worden aangelicht. Via DMX sturing zijn verschillende loopjes (dimmershapes) en kleuren ingeprogrammeerd (afb. 5). Door middel van volgspots werden de dansers en danseressen in het licht gezet. Voor het aankleuren van de tribunes zijn pixelbars gebruikt.

Afbeelding 5, de dansvloer met twee deelnemers tijdens de battle.

Overige voorzieningen

Naast de tijdelijke licht en geluidsinstallatie zijn meer voorzieningen getroffen. Zo hebben we de warming-up voor de schaat(st)ers netjes aangekleed en een video installatie geplaatst voor het afkijken van de scores door het publiek. Tevens hebben we podia geplaatst voor de jury, de DJ tijdens de battles en voor het opwarmen op de buitenbaan. Tijdens het gehele evenement was een technicus van Power Sound op de locatie gestationeerd. Hij is een week lang verantwoordelijk geweest voor het goed functioneren en bedienen van de tijdelijke technische installaties. Tussendoor ondersteunde hij de organisatie in hun niet Power Sound gerelateerde vraagstukken.

Tot slot

Inmiddels zit de klus er op en zijn alle materialen weer in het magazijn ingeklaard. We kunnen terugkijken op een mooie editie van de Challenge Cup. Opdrachtgever hartelijk dank voor de mooie klus en goede zorgen!

Organiseert u zelf een evenement?

Ook voor uw evenement hebben wij mooie oplossingen! Stel uw vragen en kom er achter wat het uitgebreide pakket van Power Sound voor u kan betekenen.