Onderhoud van vaste en mobiele audiovisuele installaties

Audiovisuele installaties hebben onderhoud nodig. Het belangrijkste is het regelmatig reinigen van electronica. Denk hierbij aan versterkers en mixers. Deze componenten genereren veel warmte, stofophopingen kunnen er voor zorgen dat apparaten stoppen met functioneren of zelfs permanent defect raken.

Net als iedere technische installatie heeft een audiovisuele installatie de behoefte aan onderhoud. Het tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bevordert de levensduur en het gebruiksgemak van uw geluidsinstallatie. Daarnaast verminderd u het risico op eventuele storingen en brandgevaar.

Het onderhoud van audiovisuele installaties heeft een sterke focus op preventieve controles op slijtage en de juiste instellingen van uw systeem. Informatie over onderhoud van veelgebruikte componenten vindt u op deze pagina.

Beamer

Beamers zijn (meestal) voorzien van een stoffilter en een lamp. Deze dienen periodiek vervangen te worden. Te adviseren is om iedere 1000 uur de lamp en het filter te vervangen. De door de beamer geleverde lichtsterkte is dan met +/- 25% afgenomen. Indien u het beeld nog voldoende vindt kunt u eventueel wachten tot +/- 2000 uur. Hou er rekening mee dat veel beamers op een gegeven moment weigeren te functioneren als er te veel uren op de lamp staan. Zorg dat u niet halverwege een evenement zonder beamer komt te zitten! Tevens zit er vaak enkele weken levertijd op beamer lampen!

Mixer

De mengtafel of mixer is de belangrijkste bedieningseenheid van uw geluidsinstallatie. Alle audio signalen gaan via dit apparaat voor uw installatie ze te gehore brengt. Uw mengtafel is uitgerust met een aantal draaiknoppen (potmeters), drukknoppen en een aantal schuiven (faders). Deze componenten zijn gevoelig voor vuil. Vooral de contactbanen van faders zijn gevoelig voor vuilophopingen, indien deze niet tijdig worden gereinigd zullen de faders steeds stroever schuiven. Uiteindelijk zorgt het vuil voor hoorbare storing op het geluidssignaal.

Om een optimale werking van de mixer te garanderen wordt de potmeters, drukknoppen en faders tijdens de onderhoudsbeurt gereinigd. Zo blijven de gevoelige onderdelen in optimale conditie. Daarnaast wordt de mengtafel extern gereinigd.

Versterker

Versterkers zijn kritieke onderdelen in geluidsinstallaties. In dit component wordt met de grootste vermogens gewerkt. De grote vermogens zorgen er voor dat onderdelen in de versterker warmte afgeven. Versterkers trekken het meeste stof aan van alle componenten. De ventilatoren welke koele lucht door de versterker heen blazen zuigen tevens stof naar binnen, dit zet zich af op de componenten. Stof in een versterker zorgt er voor dat deze zijn warmte minder goed kwijt kan. Zodra zich te veel stof ophoopt in de versterker wordt deze te warm om goed te functioneren, dit kan (permanente) storingen opleveren. Bij een onderhoudsbeurt van een versterker wordt deze zowel intern als extern gereinigd. Tevens worden de potmeters ingespoten om kraken tegen te gaan.

Luidspreker

De luidsprekers zijn het zichtbare deel van uw installatie en ‘komen in contact’ met uw publiek en gasten. Het is belangrijk dat de luidsprekers netjes en schoon zijn, allemaal goed en zonder kraken functioneren en dat ze deugdelijk bevestigd zijn. Het niet regelmatig controleren van bevestigingen van luidsprekers kan desastreuze gevolgen hebben. Zo schokte een ongeluk in een zwembad in 2011 het land.

” Een overleden baby en 76000 euro boete door een verroeste bevestiging van een luidspreker. Bron: http://nos.nl/artikel/2115518-gemeente-tilburg-schuldig-aan-dood-baby-in-zwembad.html

Power Sound controleert de luidsprekers op werking, reinigt deze extern en indien noodzakelijk achter de grille en controleert de bevestiging van de luidspreker.

(draadloze) Microfoon

Microfoons komen in aanraking met het menselijk lichaam. Bij het praten in een microfoon komt er speeksel in de grille (fig. 2). Op korte termijn is dit onhygiënisch, op lange termijn kan dit de klank en werking van de microfoon beïnvloeden. Power Sound reinigt de grille van de microfoon en de behuizing.

Indien u een draadloze microfoon heeft wordt er tevens een doosje nieuwe batterijen (10 stuks) geleverd. Ook worden de frequenties van de microfoons gecontroleerd. Indien uw microfoon niet op de juiste frequentie zit wordt hier melding van gemaakt.

Systeemkast / Flightcase

Veel van de apparatuur welke Power Sound installeert wordt geplaatst in een systeemkast. In deze kasten hoopt zich stof op. Deze stof blijft plakken aan bekabeling en de kast zelf. Het is belangrijk om deze kast zowel intern als extern te reinigen om de koeling en werking van de apparatuur te bevorderen.

Overige werkzaamheden

Een geluidsinstallatie bestaat uit componenten die werken als een compleet systeem. In complexere situaties werkt de geluidsinstallatie ook samen met bijvoorbeeld video of licht installaties. Onder overige werkzaamheden wordt verstaan het controleren van de werking van de gehele installatie, het indien noodzakelijk op elkaar afstellen van componenten en het testen van de werking van het gehele systeem